Αρχική σελίδα » Το Εργαστήριο » Εγκαταστάσεις - Εργαστήρια - Πολυμέσα » Αίθουσα Αυτοεκπαίδευσης Φοιτητών

Αίθουσα Αυτοεκπαίδευσης Φοιτητών

Στην αίθουσα αυτή υπάρχουν εγκατεστημένοι 15 υπολογιστές για πλοήγηση στο διαδίκτυο και αυτοεκπαίδευση των φοιτητών σε πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό που παράγει το Εργαστήριο. Οι υπολογιστές είναι διευθετημένοι περιμετρικά του δωματίου έτσι ώστε ο εκπαιδευτής να επιβλέπει την ομάδα εργασίας. Ο χώρος διαθέτει επίσης οθόνη TV και οθόνη προβολής παρουσιάσεων καθώς και πίνακα οπότε είναι κατάλληλος για συσκέψεις και σεμινάρια μικρών ομάδων.