Αρχική σελίδα » Εκδηλώσεις

Workshop

Στο πλαίσιο του Έργου INsPiRE, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διοργανώθηκε στις 23-25 Απριλίου 2014 από την ομάδα του Εργαστηρίου Ιστολογίας και Εμβρυολογίας, Workshop με τίτλο "Oncogenic Pathways and Antitumor Responses".

Για περισσότερες πληροφορίες:

inspire.uoa.gr/index.php/events/9-uncategorised/87-oncogenic-pathways-and-antitumor-responses