Αρχική σελίδα » Το Εργαστήριο » Παροχή Υπηρεσιών

Mορφή των υπηρεσιών που παρέχει το Εργαστήριο στο κοινό

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:

Ι. Ανίχνευση και Τυποποίηση Μολυσματικών Παραγόντων

  • Ανίχνευση και Τυποποίηση του ιού του Ανθρώπινων Θηλωμάτων (HPV) σε κολποτραχηλικό υλικό και βιοπτικό υλικό.
  • Ανίχνευση των ιών του Απλού Έρπητα (HSV) 1 και 2.
  • Ανίχνευση του ιού της Λοιμώδους Μονοπυρήνωσης (EBV).
  • Διαφορική ανίχνευση Τυπικών και Άτυπων Μυκοβακτηριδίων.

ΙΙ. Ανίχνευση Γονιδιακών Αλλοιώσεων που Ενέχονται στην Καρκινογένεση

  • Ανίχνευση των Κυριοτέρων Μεταλλαγών του Ογκογονιδίου K-ras (κωδικόνια 12, 13)
  • Ανίχνευση της Kυριότερης Mεταλλαγής του Ογκογονιδίου B-Raf (κωδικόνιο 600)


Επικοινωνία : Δρ. Κυριακή Παύλου
Τηλ.: 210 746 2401