Αρχική σελίδα » Εκπαίδευση » Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μάθημα Ιστολογίας - Εμβρυολογίας (Ι & ΙΙ)

Το μάθημα της Ιστολογίας - Εμβρυολογίας Ι & ΙΙ διδάσκεται στην Ιατρική Σχολή στο 3ο και 4ο εξάμηνο σπουδών. Στο Οδοντιατρικό Τμήμα διδάσκεται μόνο η Γενική Ιστολογία – Εμβρυολογία στο 2ο εξάμηνο. Μέχρι το ακαδ. έτος 1997-'98 η Ιστολογία – Εμβρυολογία Ι διδασκόταν επίσης στους φοιτητές του Νοσηλευτικού Τμήματος.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα της Ιστολογίας – Εμβρυολογίας Ι περιλαμβάνει 78 ώρες διδασκαλίας που αφορούν σε διαλέξεις και υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις.

Το περιεχόμενο της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστολογίας Ι αναφέρεται στις ακόλουθες ενότητες:

  • Η Ιστολογία και οι μέθοδοι μελέτης της, Το κύτταρο, Επιθηλιακός Ιστός, Συνδετικός Ιστός, Λιπώδης Ιστός, Χόνδρος, Οστίτης Ιστός, Νευρικός Ιστός και Νευρικό σύστημα, Μυϊκός Ιστός, Κυκλοφορικό σύστημα, Κύτταρα του Αίματος-Αιμοποίηση, Ανοσολογικό Σύστημα και Λεμφικά Όργανα

Το περιεχόμενο της διδασκαλίας του μαθήματος της Εμβρυολογίας Ι αναφέρεται στις ακόλουθες ενότητες:

  • Μείωση, Γαμετογένεση, Σπερματογένεση, Ωογένεση, Γονιμοποίηση, Αυλάκωση, Εμφύτευση, 2η και 3η εβδομάδα εμβρυϊκής ανάπτυξης, Πρώιμη εμβρυϊκή περίoδος, Όψιμη εμβρυϊκή περίοδος,  Πλακούντας και εμβρυϊκές μεμβράνες, Συγγενείς ανωμαλίες

Το μάθημα της Ιστολογίας – Εμβρυολογίας ΙΙ περιλαμβάνει 78 ώρες διδασκαλίας που αφορούν σε διαλέξεις και υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις.

Το περιεχόμενο της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστολογίας ΙΙ αναφέρεται της ακόλουθες ενότητες:

  • Αναπνευστικό σύστημα, Πεπτικός σωλήνας, Σιελογόνοι αδένες, Ήπαρ, Σύστημα Χοληφόρων, Πάγκρεας, Ουροποιητικό σύστημα, Αναπαραγωγικό Σύστημα άρρενος, Αναπαραγωγικό Σύστημα θήλεος, Μαζικός αδένας, Ενδοκρινείς αδένες, Δέρμα και εξαρτήματα, Φωτοϋποδεκτικά και Ηχοϋποδεκτικά συστήματα

Το περιεχόμενο της διδασκαλίας του μαθήματος της Εμβρυολογίας ΙΙ αναφέρεται της ακόλουθες ενότητες:

  • Ανάπτυξη Αναπνευστικού, Πεπτικού, Κυκλοφορικού, Ουρογεννητικού συστήματος, Ανάπτυξη νευρικού συστήματος, Ανάπτυξη των αισθητηρίων Οργάνων, Ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος, Ανάπτυξη δέρματος και προσαρτημάτων, Ανάπτυξη της βραγχιακής συσκευής, του προσώπου και της υπερώας 

Στόχοι Μαθήματος

Στόχος της Ιστολογίας Ι & ΙΙ είναι να αποκτήσει ο φοιτητής επακριβή γνώση της δομής και λειτουργίας του κυττάρου, των ιστών του σώματος καθώς και των διαφόρων συστημάτων.

Στόχος της Εμβρυολογίας Ι & ΙΙ είναι να αποκτήσει ο φοιτητής τις απαραίτητες γνώσεις για την ανάπτυξη του οργανισμού κατά την εμβρυϊκή περίοδο, στη διάρκεια της οποίας διαφοροποιούνται οι ιστοί και διαμορφώνονται τα διάφορα όργανα.