Αρχική σελίδα » Εκπαίδευση » Εξετάσεις

Εξετάσεις

Τρόπος εξέτασης

Για να συμμετάσχει στις εξετάσεις ο φοιτητής πρέπει να δηλώσει συμμετοχή και να έχει μαζί του το τρίπτυχο και την κάρτα παρουσίας στη άσκηση εργαστηρίων.

Γραπτά: 40 ερωτήσεις από τις οποίες οι 36 ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής

26 ερωτήσεις Ιστολογίας και 10 ερωτήσεις Εμβρυολογίας καθώς και 4 ερωτήσεις για την εξέταση της ύλης του εργαστηρίου (αναγνώριση ιστών και οργάνων σε ιστολογικά παρασκευάσματα)

  • Ο φοιτητής για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πρέπει να έχει παρακολουθήσει τις εργαστηριακές ασκήσεις . Επίσης ο ασκούμενος φοιτητής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από 1 (μία) απουσίες στις εργαστηριακές ασκήσεις.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη βαθμού προαγωγής στο μάθημα Ιστολογίας-Εμβρυολογίας είναι ο φοιτητής να έχει απαντήσει σωστά τουλάχιστον περίπου  στις μισές ερωτήσεις Ιστολογίας και Εμβρυολογίας

Προφορικά: οι επί πτυχίω φοιτητές