Αρχική σελίδα » Εκπαίδευση » Σύγχρονη

Σύγχρονη

Επιλεγμένες διαλέξεις και σεμινάρια μεταδίδονται ζωντανά στο διαδίκτυο βάσει προγράμματος. Ζωντανές μεταδόσεις μπορούν να γίνουν από την αίθουσα σεμιναρίου, την αίθουσα εργαστηριακών ασκήσεων καθώς και επιλεγμένους εργαστηριακούς ερευνητικούς χώρους.

Οι μεταδόσεις γίνονται μέσω του εξυπηρετητή του Ε.Δ.Ε.Τ. στα 64 Κbps και 256 Κbps για απομακρυσμένους χρήστες ενώ για το τοπικό δίκτυο χρησιμοποιούνται ταχύτητες 384 Kbps. Χρησιμοποιούνται το λογισμικό Helix Producer 9 και για την παρακολούθηση των μεταδόσεων οι χρήστες πρέπει να έχουν εγκατεστημένο το πρόγραμμα Real Player Ver 9 και άνω.