Αρχική σελίδα » Εκπαίδευση » Μεταπτυχιακά

Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

H μεταπτυχιακή εκπαίδευση περιλαμβάνει:

  • Συμμετοχή των μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική» που οδηγεί σε απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), 
  • Συμμετοχή των μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου σε επίβλεψη για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, που οδηγούν σε απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος,
  • Εκπαιδευτικά σεμινάρια Ανδρολογίας σε συνεργασία με την Ουρολογική Εταιρεία (Υπεύθυνη: Δρ Θ. Ζεγκινιάδου)