Αρχική σελίδα » Εκπαίδευση » Μαθήματα Επιλογής

Κατ' Επιλογή Μαθήματα

 Βιολογία του Καρκίνου

Διδάσκοντες: Καθηγητής Βασ. Γοργούλης, Επίκ. Καθηγητής Αθ. Κοτσίνας

Oγκογονίδια και Αυξητικοί Παράγοντες στη Βιολογία τον Καρκίνου

Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών
Υπεύθυνος: Καθηγητής Βασ. Γοργούλης

Σκοπός του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση των παραγόντων και των μηχανισμών, οι οποίοι εμπλέκονται στην καρκινογένεση στον άνθρωπο. Αναλυτικότερα αναπτύσσονται οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 1. Bλάβες στο DNA, μεταλλάξεις και μηχανισμοί επιδιόρθωσης. 
 2. Kυτταρική αύξηση. 
 3. Aυξητικά σήματα και οι υποδοχείς τους. 
 4. Aγγειογένεση και Kαρκινογένεση. 
 5. Mεταγωγή σημάτων. 
 6. Oγκογόνοι ιοί και ιικά ογκογονίδια. 
 7. Kυτταρικά πρωτοογκογονίδια και ογκογονίδια. 
 8. Ογκοκατασταλτικά γονίδια. 
 9. Mηχανισμοί δράσης ογκοκατασταλτικών και ογκογονιδίων. 
 10. Pύθμιση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και της απόπτωσης. 
 11. Iοί ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV). 
 12. Mοντέλα καρκινογένεσης.


Tο μάθημα πέραν των διαλέξεων περιλαμβάνει και ομιλίες από καταξιωμένους, προσκεκλημένους ομιλητές, με συναφή θεματολογία. Η ολοκλήρωση του μαθήματος περιλαμβάνει τη παράδοση εργασίας, ατομικής ή ομαδικής στο τέλος του εξαμήνου και την αξιολόγηση αυτής με προβιβάσιμο βαθμό. H παρουσία των φοιτητών δεν είναι υποχρεωτική είναι όμως επιθυμητή.