Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ και βιογραφικά » Κοτσίνας Αθανάσιος

Αθανάσιος Κοτσίνας

akotsin[at]med.uoa[dot]gr,

210 7462420

 

Σπουδές

Πτυχίο Βιολογίας, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσ/ίκης 1989
Διδακτορική διατριβή, Τμήματος Βιολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1997

Ειδικότητα

Μοριακός Βιολόγος

Ειδικά ενδιαφέροντα

 • Βιολογία του καρκίνου
 • Μοριακοί μηχανισμοί καρκινογένεσης
 • Ανίχνευση και ταυτοποίηση μικροοργανισμών

Διδακτικό έργο

Προπτυχιακό

 • Διδασκαλία Ιστολογίας-Εμβρυολογίας Ι και ΙΙ, σε δευτεροετείς φοιτητές Ιατρικής 
 • Διδασκαλία Γενικής Ιστολογίας σε πρωτοετείς φοιτητές Οδοντιατρικής
 • Διδασκαλία κεφαλαίου «Αλυσιδωτή αντίδραση με πολυμεράση-PCR», στα πλαίσια του μαθήματος επιλογής «Σύγχρονες τεχνικές μελέτης του κυττάρου» 
 • Διδασκαλία στα πλαίσια του μαθήματος επιλογής «Ογκογονίδια και Αυξητικοί Παράγοντες στη Βιολογία του Καρκίνου»

Μεταπτυχιακό

 • In situ υβριδισμός στα πλαίσια της ενότητας «Ιστολογία – Ανοσοϊστοχημεία – Ανοσοκυτταροχημεία» στο ΜΔΕ «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική»,
 • Οδοί μεταγωγής σήματος στα πλαίσια της ενότητας «Αναπτυξιακή Βιολογία» στο ΜΔΕ «Κλινική και Εργαστηριακή Ιατρική, Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική»

Ερευνητικοί τομείς

 • Μοριακοί μηχανισμοί καρκινογένεσης
 • Αρτηριοσκλήρυνση

Δημοσιεύσεις

1. Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά                                       51 (h factor=17)

2. Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια                                        10

3. Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια                                     17

4. Μονογραφίες                                                                           1

5. Κεφάλαια σε Ξενόγλωσσα βιβλία                                          4

6. Κεφάλαια σε Ελληνικά βιβλία                                                 4

Αναφορές

1300 στη διεθνή βιβλιογραφία

Επιλεγμένες πρόσφατες δημοσιεύσεις

1. Tsantoulis et al. Oncogene-induced replication stress preferentially targets common fragile sites in preneoplastic lesions. A genome-wide study. Oncogene. 2008;27:3256-64.

2. Liontos et al. Deregulated overexpression of hCdt1 and hCdc6 promotes malignant behavior. Cancer Res. 2007; 67:10899-909.

3. Koutsami M, Velimezi G, Kotsinas A, Evangelou K, Papavassiliou AG, Kittas C, Gorgoulis VG. Is exclusive Skp2 targeting always beneficial in cancer therapy? Blood. 2008;112:4777-9.

4. Gorgoulis et al. Activation of the DNA damage checkpoint and genomic instability in human precancerous lesions. Nature 2005;434:907-13.

5. Gorgoulis et al. Absence of association with cancer risk and low frequency of alterations at a p53 responsive PIG3 gene polymorphism in breast and lung carcinomas. Mutat Res. 2004;556:143-50.