Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Τεχνικό και Διοικητικό Προσωπικό

Ειδικό Τεχνικό και Διοικητικό Προσωπικό

Αγγελοπούλου Ευσταθία, Γραμματεία Εργαστηρίου-Διευθυντού

Τηλ.: 210 746 2302

Κοσκινά Κωνσταντίνα, Γραμματεία φοιτητών

Τηλ.: 210 746 2336

 Μαραγκούλα Μαρία, Τεχνολόγος Εργαστηρίων

Τηλ.: 210 746 2344