Αρχική σελίδα » Εκπαίδευση » Διδακτικά Βιβλία

Συγγράμματα

Ιστολογία-Εμβρυολογία Ι και ΙΙ για φοιτητές Ιατρικής

  • 1. "Ιστολογία με στοιχεία Κυτταρικής Βιολογίας"

Συγγραφείς: Kierszenbaum A and L. L Tres, 3η έκδοση, 2013

Γενική Επιμέλεια: B. Γοργούλης-Επιμέλεια επιμέρους ενοτήτων: M. Κουλούκουσα,

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13257040, ISBN: 9789604892402 , Εκδότης: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD

  • 2." Langman’s Βασική Ιατρική Εμβρυολογία"

Συγγραφεύς: T.W. Sadler,

Γενική Επιμέλεια – Μετάφραση:Χρ. Κίττας, Ρ. Αγγελοπούλου, Μ. Κουλούκουσα,

1η Ελληνική έκδοση: 2006, Εκδότης: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD

  • 3. "Η ανθρώπινη διάπλαση-Εμβρυολογία κλινικού προσανατολισμού"

Συγγραφείς.: K. L. Moore, T. V. N. Persaud, Γ

ενική Επιμέλεια Λουίζα Ανδριοπούλου-Οικονόμου,

Εκδόσεις: Π.Χ. Πασχαλίδης, 1η έκδοση, 200

 

Γενική Ιστολογία-Εμβρυολογία

  • 1. "Ιστολογία με στοιχεία Κυτταρικής Βιολογίας"

Συγγραφείς: Kierszenbaum A and L. L Tres, 3η έκδοση, 2013

Γενική Επιμέλεια: B. Γοργούλης-Επιμέλεια επιμέρους ενοτήτων: M. Κουλούκουσα,

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13257040, ISBN: 9789604892402 , Εκδότης: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD

  • 2." Langman’s Βασική Ιατρική Εμβρυολογία"

Συγγραφεύς: T.W. Sadler,

Γενική Επιμέλεια – Μετάφραση:Χρ. Κίττας, Ρ. Αγγελοπούλου, Μ. Κουλούκουσα,

1η Ελληνική έκδοση: 2006, Εκδότης: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD

  • 3. "Η ανθρώπινη διάπλαση-Εμβρυολογία κλινικού προσανατολισμού"

Συγγραφείς: K. L. Moore, T. V. N. Persaud,

Γενική Επιμέλεια Λουίζα Ανδριοπούλου-Οικονόμου,

Εκδόσεις: Π.Χ. Πασχαλίδης, 1η έκδοση, 200

 

 

 

 

 

Για την κάλυψη των αναγκών των επιλεγομένων μαθημάτων χορηγείται στους φοιτητές το βιβλίο

  •  Ε. Κιτράκη, Κ. Τρούγκος, Βιολογία του Καρκίνου

Ιατρικές Εκδόσεις : Π.Χ. Πασχαλίδης,

Αθήνα 1999