Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ και βιογραφικά » Αναπληρωτές Καθηγητές » Κουλούκουσα Μυρσίνη

Μυρσίνη Κουλούκουσα

mkoulouk@med.uoa.gr, 210 7462351

Σπουδές

Πτυχίο Βιολογίας  Bachelor of Science (BSc) από το  STATE UNIVERSITY OF NEW YORK at Stony Brook, U.S.A., 1979
Μεταπτυχιακός Τίτλος Master of Science (MSc) στην Ιατρική Βιολογία από το  LONG ISLAND UNIVERSITY, C.W. Post at Greenvale, New York, U.S.A. , 1980
Διδακτορική διατριβή, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 1989

Παρούσα θέση 

Αν. Καθηγήτρια Ιστολογίας-Εμβρυολογίας

Ειδικά Ενδιαφέροντα

Εμβρυολογία

Διδακτικό έργο

Προπτυχιακό

 • Διδασκαλία Ιστολογίας-Εμρυολογίας στους δευτεροετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής και στους πρωτοετείς φοιτητές του Οδοντιατρικού Τμήματος του ΕΚΠΑ .
 • Διδασκαλία του υποχρεωτικού  κατ’ επιλογήν μαθήματος «Γονίδια και Αναπτυξιακή Βιολογία» στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Μεταπτυχιακό

 • Στο Διατμηματικό, Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ στην Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ιατρική Σχολή, Φυσικό Τμήμα, Βιολογικό Τμήμα) και των Ιατρικών Σχολών Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Θράκης και Κρήτης, με τη συνεργασία της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Θεματική ενότητα: «Βιολογία».
 • Στο Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τμήματος Βιολογίας και Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,. για την απόκτηση Διπλώματος Ειδίκευσης, Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική.
 • Στα μετεκπαιδευτικά σεμινάρια για εκπαιδευόμενους στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία και σχετικές ειδικότητες με θέμα «Οντογένεση-εξέλιξη ωοθηκών» και «Ανάπτυξη του σκελετού στην εμβρυϊκή ζωή»  

Ερευνητικοί τομείς

 • Μελέτη της ορχικής διαφοροποίησης in vivo και in vitro. Επίδραση εξωγενών παραγόντων στη γοναδική διαφοροποίηση και τη στεροειδογένεση, in vitro.
 • Μελέτη της ανάπτυξης των εμβρυϊκών ιστών σε οργανοτυπικές καλλιέργειες, in vitro.
 • Δράση των συγκαρκινογόνων ουσιών σε πρωτογενείς καλλιέργειες κυττάρων θηλαστικών. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη μελέτη των κυτταροσκελετικών στοιχείων καθώς και στα μόρια προσκόλλησης.
 • Ο ρόλος της πρωτεϊνικής κινάσης C (PKC) και των ιντεγκρινών σε . πρωτογενείς κυτταροκαλλιέργειες καρκινικών κυττάρων μαστού
 • Μελέτη της του ρόλου του κυτταροσκελετού σε συνδυασμό με τα διαμεμβρανικά σύμπλοκα των ιντεγκρινών β3 και β1στην κυτταρική προσκόλληση και στο μεταστατικό δυναμικό καρκινικών κυττάρων μαστού σε πρωτογενείς κυτταροκαλλιέργειες
 • Μορφομετρική και ανοσοϊστοχημική μελέτη φυσιολογικών και εξαλλαγμένων κυττάρων καθώς και ιστών, με τη χρήση συμβατικής και κρυοηλεκτρονικής μικροσκοπίας.
 • Πειραματικά μοντέλα μηχανικής αντοχής της αορτής.
 • Μελέτη δεικτών κυτταρικού πολλαπλασιασμού και διαφοροποίησης και εκτίμηση της έκφρασής τους σε κυτταρικό και ιστικό επίπεδο με τεχνικές ανάλυσης εικόνας και στατικής κυτταρομετρίας.
 • Μελέτη της περιεκτικόπτητας των κυττάρων σε DNA με τεχνικές αυτοματοποιημένης κυτταρολογίας και ιστολογίας.

Δημοσιεύσεις

 • Δημοσιεύσεις σε ξένα περιοδικά 27
 • Δημοσιεύσεις (πλήρεις) σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων 5
 • Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια 10
 • Δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά με κριτές 8
 • Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια 32
 • Κεφάλαια σε Ελληνικά βιβλία 5

Επιλεγμένες πλήρεις δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

 1. Ifigeneia Marinou, Sophia Havaki, Nikos Goutas, Dimitrios Vlachodimitropoulos, Georgios Baltatzis, Eumorphia G. Konstantakou, Dimitrios J. Stravopodis, Dimitrios G. Koudoumas, Evangelos Marinos, Mirsini Kouloukoussa. Action of the Disintegrin Contortrostatin on Breast Cancer Cell Primary Cultures Vol.2 No.4, October 2013
 2. Georgios Papadopoulos, Dimitrios Vlachodimitropoulos, Aspasia Kyroudi, Mirsini Kouloukoussa, Despina Perrea, Dionisios Mitropoulos  Terazosin treatment induces caspase-3 expression in the rat ventral prostate. Journal of Clinical Medicine Research 04/2013; 5(2):127-31.
 3. Charalampos Zografakis, Dina G Tiniakos, Marina Palaiologou, Mirsini Kouloukoussa, Christos Kittas, Nikos Staurianeas. Increased Density of Cutaneous Nerve Fibres in the Affected Dermatomes After Herpes Zoster Therapy.  Acta Dermato-Venereologica 2013 Aug 27. doi: 10.2340/00015555-1664. [Epub ahead of print]
 4. Yiannis Drosos, Mirsini Kouloukoussa, Anne Carine Ostvold, Sophia Havaki, Eleni Katsantoni, Evangelos Marinos, Vassiliki Aleporou-Marinou. Dynamic expression of the vertebrate-specific protein Nucks during rodent embryonic development. Gene Expression Patterns  2013 Oct 16. pii: S1567-133X(13)00093-8. doi: 10.1016/j.gep.2013.10.001. [Epub ahead of print]
 5. Georgoulis A, Havaki S, Drosos Y, Goutas N, Vlachodimitropoulos D, Aleporou-Marinou V, Kittas C, Marinos E, Kouloukoussa M. RGD binding to integrin Alphavbeta3 affects cell motility and adhesion in primary human breast cancer cultures.  Ultrastruct Pathol. 36(6):387-99, 2012
 6. Liontos M., Koutsami M., Sideridou M., Evangelo K., Kletsas D., Levy B., Kotsinas A., Nahum O., Zoumpourlis V., Kouloukoussa M., Lygerou Z., Taraviras S., Kittas C., Bartkova J., Papavassiliou A.G., Bartek J., Halazonetis T.D., Gorgoulis, V.G. Deregulated overexpression of hCdt1 and hCdc6 promotes malignant behaviour. Cancer research, 67:10899-10909, 2007
 7. Havaki S, Kouloukoussa M, Amawi K, Drosos Y, Arvanitis LD, Goutas N, Vlachodimitropoulos D, Vassilaros SD, Katsantoni EZ, Voloudakis-Baltatzis I, Aleporou-Marinou V, Kittas C and Marinos E: Altered expression pattern of integrin alphavbeta3 correlates with actin cytoskeleton in primary cultures of human breast cancer. Cancer Cell International 7:16 2007
 8. Mitropoulos D, Petsis D, Kyroudi-Voulgari A, Kouloukoussa M, Zervas A, Dimopoulos C. The effect of intravesical bacillus Calmette-Guerin (BCG) instillations on the expression of inducible nitric oxide synthase (iNOS) in humans. Nitric Oxide. 2005 Aug;13(1):36-41
 9. Panagopoulou E, Kouloukoussa M., Kittas Ch, Marinos E: An immunogold evaluation of cortical actin reorganization in pubertal Seroli cells in vitro after PMA treatment.Cell Biol Int, 29: 914-919, 2005